Tutoriál ako paralelne nabíjať lipo batérie

Tutoriál ako paralelne nabíjať lipo batérie

Paralelné nabíjanie umožňuje nabíjať viacero batérií LiPo naraz pomocou jedinej nabíjačky a je to jeden z najrýchlejších spôsobov ako nabíjať viac batérií.

Prečo nabíjať batérií LiPo paralelne ?

Nabíjanie batérií paralelne je takmer vždy rýchlejšie, než ich nabíjanie jednotlivo. Aj keby vaša LiPo nabíjačka nebola dostatočne výkonná na to, aby poskytovala vysoký prúd, paralelné nabíjanie vám ušetrí čas v podobe vyťahovania a zapájania každej batérii zvlášť.

Okrem šetrenia času je to výhodne pre vaše LiPo batérie a nabíjačky. Ako to vidím ja, každá batéria má vnútorný odpor a nabíjačka musí tvrdo pracovať na “pumpovaní” elektrickej energie do batérie. Keď pripájate batérie paralelne, celkový vnútorný odpor sa zníži a batérie sa ľahšie nabíjajú (to je Omhov zákon. Napríklad ak paralelne pripájate dva rovnaké odpory, celkový odpor sa stáva polovičným).

Pretože jednotlive baterky budu pripojené ako jedna veľká baterka, v skutočnosti ich nabíjate pri nižšej hodnote C. (Za predpokladu, že ich nabíjate na rovnakom prúde)

Navyše niektoré lepšie paralelne dosky sú vybavené poistkami, ktoré by spôsobia prerušenie v spojenia v prípade problémov, minimalizujú tak riziko poškodenia batérie, alebo požiaru.

Pred paralelným nabíjaním si prečítajte toto!

Paralelné nabíjanie je super spôsob nabíjania vašich LiPo, ale je to pokročilá technika, ktorá vyžaduje určité základné pochopenie elektrickej energie.

Tu je niekoľko základných pojmov a požiadaviek, ktoré musíte pochopiť ako prvé.

Počet článkov – Vaše batérie musia mať rovnaký počet článkov. Môžete nabíjať iba batérie 2S s 2S batériami a 3S s 3S a tak ďalej.

Kapacita a C-Hodnota – Batérie zapojené paralelne môžu mať rôzne kapacity, ale v primeranom rozsahu. Napríklad 4S 1500mAh balenie sa môže miešať s 4S 1600mAh. Môžu sa tiež mierne líšiť C Rating (batérie Lipo by mali byť nabíjané maximálne na 1C kvôli bezpečnosti). Odporúčame však paralelné nabíjať len batérií rovnakej značky a modelu, aby sa minimalizovalo riziko.

Stav napätia – batérie by mali byť na rovnakej úrovni napätia, aby to bolo bezpečné, ale nemusia byť úplne na rovnakom napätí, sú povolené niektoré malé rozdiely. Mnoho ľudí považuje rozdiel v rámci 0,1V za prijateľný. Batérie sa budu snažiť vyrovnať svoje vzájomne napätie pri ich zapojení do nabájacej dosky. Ak je rozdiel napätia veľký, spôsobí to veľmi veľký prúd medzi batériami a môže prepáliť paralelnú nabíjaciu dosku, drôty na batérii alebo dokonca samotné lipo.

Nabíjací prúd – pri nabíjaní LiPo batérii, zvyčajne nabíjame na 1C. Napríklad pre batériu s kapacitou 1800mAh ju nabíjam na úrovni 1,8A; A pre batériu s 800mAh používam 0.8A.

Rovnaký princíp platí aj pri nabíjaní viacerých LiPo, jediný rozdiel je, že kapacita je teraz súčtom všetkých pripojených batérií. Napríklad, ak mám 3 x 3S 2200 mAh batérie, celková kapacita je teraz 6600mAh, a môžeme nabiť pomocou 6.6A.

Ako bezpečne paralelne nabíjať LiPo batérie

Keď už teda vieme aké sú požiadavky na paralelné nabíjanie, poďme sa rozprávať o tom, ako to urobiť.

Zožente si poriadnu a kvalitnú paralelnú nabíjaciu dosku.

Najprv budete potrebovať paralelnú nabíjaciu dosku (para-doska) alebo adaptér. Normálne paralelné nabíjacie dosky majú dostatok zásuviek pre 4 až 6 batérií. Každá batéria má jeden vývod (hlavnú zástrčku) a jednu zásuvku na vyvažovanie. Pri paralelnom nabíjaní je potrebné vložiť obidva konektory.

Je veľmi dôležite používať para-dosky s vstavanými poistkami. Môžu byť drahšie, ale stoja za to, kvôli bezpečnosti.

Napríklad: Crazepony XT60 za cca $27.99

Ako používať para-dosky?

Čo zvyčajne robím, je že pripojím 2 alebo 3 batérie na každej strane a dám ich do dvoch oddelených bezpečnostných vrecúšok (3 balenia v každom vrecku). Pomáha to znižovať riziko požiaru.

Uistite sa že vaše batérie majú rozhodujúci sa konektor s konektormi na para-doske (tie na obrázku sú konektor XT60). Ak vaše batérie majú kombinácie rôznych typov konektorov (napríklad JST, T-konektor), môžete si tiež spraviť alebo kúpiť adaptéry na ne.

Ako vypočítať maximálny nabíjací prúd?

V dnešnej dobe dokážu inteligentné nabíjačky automaticky nastaviť nabíjací prúd, čo závisí od maximálneho povoleného nabíjacieho výkonu a od napätia batérie. Ak však vaša nabíjačka nemá túto funkciu, možno budete chcieť manuálne vypočítať, aký je limit bezpečného nabíjacieho prúdu.

Za predpokladu, že používam nabíjačku Turnigy Accucel-6 (hodnotenú na 50 W) a mámte 3 x 1300 mAh 3S LiPo batérie.

A chcete nabiť batérie na 1C, čo je 3,9A celkový nabíjací prúd.

Nabíjací prúd sa môže vypočítať rozdelením výkonu napätím, I = P / V. Ale ako vidíte, napätie sa stále mení, keď sa batérie nabíjajú, rovnako ako prúd.

Napätie každého článku môže počas nabíjacieho cyklu dosiahnuť až 4,2 V, čo predstavuje 12,6 V pre 3S balenie.

Požadovaný maximálny výkon bude: 12,6V * 3,9A = 49,14W. A Našťastie, naša nabíjačka je hodnotená na 50W, takže vyhovuje našim požiadavkám, všetko je fajn 🙂

Čo sa stane, keby som mal štyri batérie s kapacitou 1300 mAh 3S, môžem ich ešte nabíjať na 1C?

1,3 A * 4 = 5,2 A
5,2 A * 12,6 V = 65,52 W

Ako vidíte, v tomto prípade nemôžem nabiť 4 batérie pri 1C, pretože prekročím hranicu výkonu nabíjačky.

Je tu možnosť, že sa nabíjačka môže nadmerne zahriať a zhorieť, ak by som trval na tom aby nabíjala na 5,2A. Aby som sa vyhol spáleniu môjho domu, musel by som zvoliť nižšiu rýchlosť nabíjania: 50 W / 12,6 V = 3,968 A.

V skutočnosti väčšina inteligentných nabíjačiek v týchto dňoch môže toto automaticky vypočítať za vás (vrátane Accucel-6) a nastaví horný hraničný limit na prúd nabíjania. Aj keď ho nastavíte na vyššiu hodnotu, neprekročí tento limit. Preto by som odporučil každému, aby si kúpil nabíjačku, ktorá prichádza s touto funkciou, je to oveľa bezpečnejšie a ľahšie!

Tipy na pripojenie batérií k para-doske

Nezabudnite vždy najskôr pripojiť hlavný kábel a potom vyvažovacie vodiče. Pretože pri prvom pripojení batérií k doske dôjde k rozdielu v napätí, a pretečeniu veľkého prúdu kým nedôjde k vyrovnaniu. Vyvažovacie vodiče sú oveľa tenšie a mohli by sa ľahšie poškodiť, pretože nedokážu zniesť toľko prúdu ako hlavný kábel. To by mohlo dokonca roztaviť vyvažovacie vodiče alebo obvody na paralelnej nabíjacej doske.

Pri paralelnom nabíjaní vždy použite mod “vyváženého nabíjania” a nezabudnite pripojiť vyvažovacie vodiče na každej batérií tak, aby každý článok v každom balení bol vyvážený pred nabíjaním, počas nabíjania a po ňom. Môžete si všimnúť aj to, že prúd v každom balení môže byť v danom čase iný, pretože takmer každá batéria má odlišný vnútorný odpor, a preto niektoré batérie môžu byť nabité rýchlejšie než iné. Ale keďže máte vyvažovacie vodiče spojené, rozdiel by sa mal dorovnať.

Taktiež sa uistite, že ste zapájate vyvažovacie vodiče v správnej orientácii. Aj keď sú navrhnuté tak, že ich môžete pripojiť iba jedným smerom, bol som schopný dosiahnuť dostatočný kontakt so zlými kolíkmi a spôsobiť iskry.

Skôr než začnete s paralelným nabíjaním, spravte si svoj výskum, pozrite si par videí na YouTube, ako to urobiť správne.

To je všetko!

Nie je to neslýchané, že by LiPo pri nabíjaní zachvátili plamene. Nabíjanie viacero batérii naraz vedľa seba je o to nebezpečnejšie. Ak sa ale rozhodnete pokračovať, urobíte to na vlastné riziko. Ak sa cítite nepríjemne alebo neisto, jednoducho nepokúšajte šťastie. Dúfam, že tento krátky sprievodca vám poskytne nejaký prehľad o tom, ako funguje paralelné nabíjanie a ako ho urobiť bezpečne. Pokial sa chystáte investovať do tohoto hobby a kúpiť lepšiu nabíjačku, obzrite sa po nabíjačke, ktorá podporuje nabíjanie 2 alebo 4 batérii naraz bez para-dosky.