Čo je RSSI v FPV

Čo je RSSI v FPV

RSSI je meranie toho, ako dobrý rádiový signál je medzi RC vysielačom a prijímačom, označuje indikáciu intenzity prijímaného signálu. Je to dôležitá bezpečnostná funkcia, ktorá vám pomôže zabrániť strate rádiového signálu, čo môže viesť k neočakávaným nehodám a poškodeniu quadcopter.

Získanie RSSI

Z prijímača sa generuje RSSI, ale nie všetky prijímače majú túto funkciu. Ak prijímač ma pin RSSI môžete ho pripojiť k FC alebo OSD. Niektoré prijímače neposkytujú tento pin pre RSSI, takže môže byť potrebná ručná úprava a ďalšie komponenty. Ak je rádiový systém schopný telemetrie, je tiež možné získať RSSI a zobraziť ho na vysielači. Dokonca môžete urobiť ešte pokročilejšie úpravy ako napríklad.

Napríklad s vysielačom FrSky Taranis a prijímačom D4R-II. Kombinácia poskytuje 1,5 km rozsahu vrátane telemetrie a RSSI. Môžeme jednoducho pripojiť kolík RSSI k OSD a hodnota RSSI sa môže zobraziť na obrazovke FPV.

Ďalšou užitočnou funkciou telemetrie je alarm na vysielači a pri zoslabnutom signály začne pípať.

Pochopenie toho, čo je RSSI

Nie je to niečo, čo potrebujete nutne vedieť, aby ste mohli používať RSSI, ale v prípade, že ste zvedaví…

RSSI nie je vlastne lineárne meranie ako napätie alebo teplota, ale pomer prúdového signálu k nejakej počiatočnej “dobrej” hodnote. Je to v dB, rovnaký merací systém používaný pre úrovne zvuku. dB je merane logaritmicky a nie je lineárne. To znamená, že zvýšenie o 6 dB znamená, že signál sa zdvojnásobil. Takže zmena +12 dB v RSSI znamená, že signál sa zvýšil o 4 krát, o 18 dB znamená, že signál sa zvýšil o 8 krát a tak ďalej.

Napríklad, ak RSSI číta asi 110 na 1 metr a zakaždým, keď zdvojnásobíte vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom, úroveň RSSI by mala klesnúť o 6. Pri asi 100 metroch by ste mali získať hodnotu RSSI okolo 70 v ideálnych podmienkach.